Ψυγεία & Καταψύξεις Εργαστηρίου - Refrigerated cabinets and counters
 
 
ΘΑΛΑΜΟΙ ΨΥΓΕΙΑ GN 2/1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ή ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΘΑΛΑΜΟΙ ΨΥΓΕΙΑ GN 2/1ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ή ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΛΑΚΑΝΑΚΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ
ΘΑΛΑΜΟΙ ΨΥΓΕΙΑ GN 2/1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΘΑΛΑΜΟΙ BLAST CHILLERS & SHOCK FREEZERS
ΠΑΓΚΟΣ BLAST CHILLERS & SHOCK FREEZERS