Κιβώτια Μεταφοράς, Αποθήκευσης, Ψύξης τροφίμων
Polyethylene baskets for transportation, conservation and refrigeration